ცნობილი რეჟისორის სტუმრობა ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში