2014-2015 წლის კურსდამთავრებულები

ისევე როგორც, წინა წლებში, 2015 წელს ჩვენი ყველა მე-12 კლასელი გახდა სტუდენტი.

35 სკოლადამთავრებულიდან 25-მა მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი. ვულოცავთ ჩვენს სკოლადამთავრებულებს ამ წარმატებას და ვუსურვებთ ბედნიერ სტუდენტობას: თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტი

 • ლიკა მჭედლიძე – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა, 100%

 • შოთა პერანიძე – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა, 100%

 • ნინო ტაბატაძე – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა, 100%

 • თამარი ბლიაძე – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკა, 100%

 • გიორგი გარაყანიძე – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი, 100%

 • სალომე გუდიშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი, 70%

 • სანდრო ლოჩოშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფსიქოლოგია, 70%

 • ლიკა ფეიქრიშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1) საზოგადოებრივი გეოგრაფია; 2) სოციოლოგია; 3) სოციალური მუშაობა; 4) პოლიტიკის მეცნიერება; (მიუხედავად იმისა, თუ რომელ ევროპულ უცხო ენას აბარებს აბიტურიენტი (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული ან რუსული), 70%

 • დავით ავალიშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 50%

 • რამაზი ბლუაშვილი– სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 50%

 • ირაკლი ხომასურიძე – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 50%

 • გიორგი თათელაძე– სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი, 50%

 • მიხეილ ფეიქრიშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა) ეთნოლოგია; ბ) ხელოვნებათმცოდნეობა; გ) კულტურის კვლევები; დ) კავკასიოლოგია (ქართ. რუს); ე) ამერიკისმცოდნეობა; ვ) აღმოსავლეთმცოდნეობა: არაბისტიკა, ირანისტიკა, თურქოლოგია, ებრაისტიკა, არამეისტიკა, არმენოლოგია, ასირიოლოგია; ზ) ფილოლოგია: ინგლისური ფილოლოგია, გერმანული ფილოლოგია, ფრანგული ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია, იტალიური ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტიური ფილოლოგია, ახალი ბერძნული ფილოლოგია, რუსული ფილოლოგია (ქართ. რუს), სკანდინავიური ფილოლოგია; თ) სახვითი ხელოვნება, ტელე-კინო ხელოვნება. 50%

 • გიორგი მეტრეველი– სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება.

 • გურამი მურადაშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება.

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

 • ელენე ჭყონია– თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 50%

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 • ალექსანდრე შავგულიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი, 50%

 • ნინო ირემაშვილი- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სხვადასხვა

კავკასიის უნივერსიტეტი

 • რევაზი ზედგინიძე– კავკასიის უნივერსიტეტი, ინფორმატიკა (კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლა).

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 • ლუკა ფიცხელაური-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია, 100%

 • ნინო შელიავა – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია.

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 • მარიამ კოკაია – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგია, 100%

საქართველოს უნივერსიტეტი

 • დავით ასტამიძე – საქართველოს უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობა, 50%

 • საბა ჯაბაური – საქართველოს უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობა.

 • სალომე ყაველაშვილი -საქართველოს უნივერსიტეტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობები.

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 • თორნიკე შელია – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ელექტრო და კომპიუტერული ინჟინერია, 50%

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

 • გიორგი დიდავა – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა, 100%

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 • ანა ნაყოფია – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მენეჯმენტი, 50%

 • გიორგი მამუკაშვილი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ინფორმატიკა, 50%

 • მარინა სამქანაშვილი – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ინგლისური ფილოლოგია.

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 • მარიამ აზიკურიკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, მედიცინა

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი \”გორგასალი\”

 • მარიამ არახამია – თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი \”გორგასალი\”, სტომატოლოგია.

სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი

 • ნინო ბაღდავაძე – სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი, დიპლომირებული მედიკოსის პროგრამა.

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი

 • ამირან არეშიძე – საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი, საჰაერო ხომალდების საფრენოსნო ექსპლუატაციის.

შ.პ.ს. დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი

 • ირაკლი ბათიაშვილი – შ.პ.ს. დავით ტვილდიანის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსის საგანმანათლებლო პროგრამა, 50%

ლიტვის ამერიკულ უნივერსიტეტი:

 • ნინო ტაბატაძე

 • ნიკა მჭედლიძე

ამერიკის შეერთებული შტატების უნივერსიტეტი:

 • სალომე გუდიშვილი

 • რევაზი ზედგინიძე

წელს, საქართველოს მაშტაბით, გამოცდებში მონაწილეობას იღებდა 39 ათასამდე აბიტურიენტი. მათგან სტუდენტი გახდა 28 053 აბიტურიენტი, რაც 72%-ს შეადგენს. მით უფრო სასიხარულოა ჩვენი სკოლის უკვე ტრადიციული 100%-იანი შეედეგი.

Recent Posts

See All

2019-2020 graduates

Enrollments! Enrollments! Enrollments! 2020 As in previous years, in 2020 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 34 students won grants. We congratu

2018-2019 graduates

Traditional result! As in previous years, in 2019 all of our 12th graders became students. Out of 48 students who passed the national exams, 33 students won grants. We congratulate our graduates on th