2013-2014 წლის კურსდამთავრებულები

ისევე როგორც, წინა წლებში, ჩვენი ყველა მე-12 კლასელი გახდა სტუდენტი. 35 სკოლადამთავრებულიდან 25-მა მოიპოვა სახელმწიფო გრანტი, მათ შორის 7-მა 100%-იანი. ვულოცავთ ჩვენს სკოლადამთავრებულებს ამ წარმატებას და ვუსურვებთ ბედნიერ სტუდენტობას: თბილისის სახელმწიფო უნივრსიტეტი

 • ბეჟან ბადაშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი, 100%

 • ანა პაპიაშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა) საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ)სოციოლოგია; გ)სოციალური მუშაობა; დ)ფსიქოლოგია; ე)პოლიტიკის მეცნიერება, 100%

 • მიხეილ შენგელია – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა, 100%

 • ტატო ჯანაშია – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალი, 70%

 • მარიამ მჭედლიძე – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 70%

 • ანა დავითაშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა)საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ)სოციოლოგია; გ)სოციალური მუშაობა; დ)ფსიქოლოგია; ე)პოლიტიკის მეცნიერება, 70%

 • ნატალი ნაწიფაშვილი – სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ა)საზოგადოებრივი გეოგრაფია; ბ)სოციოლოგია; გ)სოციალური მუშაობა; დ)ფსიქოლოგია; ე)პოლიტიკის მეცნიერება 50%

 • მირიან მესხიშვილი სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმი.

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

 • ნატალი ნოზაძე – თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ელექტრო და კომპიუტერული ინჟნერია, 100%

 • შოთა გაფრინდაშვილი – თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 70%

 • მარიამი გოგიშვილი – თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 70%

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

 • გიორგი ლაბუჩიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი), 100%

 • ლალი გიორგაძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი) , 50%

 • პეტრე ასანიძე – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი, საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმი).

კავკასიის უნივერსიტეტი

 • სალომე დომბროვსკაია – კავკასიის უნივერსიტეტი, მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა (კავკასიის მედიის სკოლა), 50%

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

 • გიორგი მიშელაშვილი -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მშენებლობა, 100%

საქართველოს უნივერსიტეტი

 • გიორგი გიორგიშვილი – საქართველოს უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობა

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

 • გივი მურღულია – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 70%

 • ირაკლი აზიკური – საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 50%

სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

 • ლევან იაშვილი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა, 100%

 • თედო მთიულიშვილი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა, 70%

 • სალომე ფირცხალავა – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი პროგრამა, 50%

 • ელისო მიქელაძე – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საბაკალავრო პროგრამა, 50%

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

 • ირაკლი ნაყოფია – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 70%

 • ნინო ნიქაბაძე – შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 50%

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტი (GIPA)

 • სალომე სიკინჭალაშვილისაქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა უნივერსიტეტი (GIPA), სამართალი, 50%

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი

 • მარიამ ზედგინიძე – ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 50%

 • თათა გოგოლაშვილი – ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება.

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი, ქ. ბათუმი)

 • შოთა ფუტკარაძე – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი, ქ. ბათუმი), ბიზნესის ადმინისტრირება (ფინანსები), 50%

 • საბა მაკასარაშვილი – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (ქ. თბილისი, ქ. ბათუმი), სამართალი.

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ)

 • ნიკა მგელაძე – საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ), სამკურნალო საქმე.

\”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი\”

 • გიგა ხვედელიძე – \”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი\”, ეკონომიკა.

 • სალომე მესხიშვილი – \”საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი\”, საერთაშორისო ურთიერთობები და რეგიონალური პროცესები.

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

 • გიორგი ბირთველიშვილი – გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი, სამართალი.

ჩვენი სკოლის ოთხი მოსწავლე ჩაირიცხა ლიტვის კლაიპედის ამერიკულ უნივერსიტეტში:

 • მირიან მესხიშვილი,

 • ნინო ნიქაბაძე,

 • პეტრე ასანიძე,

 • გიგა ხვედელიძე.

Recent Posts

See All

2019-2020 graduates

Enrollments! Enrollments! Enrollments! 2020 As in previous years, in 2020 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 34 students won grants. We congratu

2018-2019 graduates

Traditional result! As in previous years, in 2019 all of our 12th graders became students. Out of 48 students who passed the national exams, 33 students won grants. We congratulate our graduates on th

2017-2018 graduates

As in previous years, in 2018 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 36 students won grants. We congratulate our graduates on this success and wish