2008-2009 წლის კურსდამთავრებულები

2008-2009 სასწავლო წელი ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის 2008–2009 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულებმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს. ყველა მოსწავლე სტუდენტი გახდა. მათ შორის ერთი ნიუ–იორკის ეკონომიკური უნივერსიტეტში ჩაირიცხა:

 1. მესხიშვილი ლადო (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება);

 2. რობიტაშვილი მარიამი (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება);

 3. ხოხაშვილი შალვა (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება);

 4. მესხიშვილი გიორგი(ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება);

 5. ჯანეზაშვილი გვანცა (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი-ESM ბიზნესის სკოლა);

 6. ლომაია თინათინი (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი-ESM ბიზნესის სკოლა);

 7. ბროძელი გიორგი (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი-ESM ბიზნესის სკოლა);

 8. სვარიძე გვანცა (თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 9. ყატაშვილი ანა (თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი);

 10. ბერია დეა (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, ბიზნესის მართვისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 11. კუბლაშვილი სალომე (უმაღლესი სამედიცინო სკოლა ’’აიეტი’’ ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

 12. გულედანი ილონა (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება);

 13. ივანიძე გელა (თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი);

 14. ბაზერაშვილი ნინო (თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი);

 15. ბუცხრიკიძე თამარი (საქართველოს უნივერსიტეტი, პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი);

 16. პეტრიაშვილი თეონა (აშშ, ნიუ–იორკის ეკონომიური უნივერსიტეტი,ეკონომიური ფაკულტეტი);

 17. ფილაური ირაკლი (თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი);

 18. ხაინდრავა ბექა (თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი);

 19. ბირკაია ბექა (თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი);

 20. ცინცაძე ომარი (თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი);

 21. გოგოლაშვილი ვახტანგი (საქართველოს საგადასახადო–საბაჟო აკადემია, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი);

 22. გრძელიშვილი ლევანი (თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი);

 23. შერგელაშვილი გრეტა (თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი);

 24. იურინი ირაკლი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემები);

 25. ბეგიაშვილი დიმიტრი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი);

 26. ჯიქია ლუკა (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამთო გეოლოგიური);

 27. ჯოხაძე ნინო (საქართველოს უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკულტეტი);

 28. მარიდაშვილი ლაშა (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი);


Recent Posts

See All

2019-2020 graduates

Enrollments! Enrollments! Enrollments! 2020 As in previous years, in 2020 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 34 students won grants. We congratu

2018-2019 graduates

Traditional result! As in previous years, in 2019 all of our 12th graders became students. Out of 48 students who passed the national exams, 33 students won grants. We congratulate our graduates on th