2006-2007 წლის კურსდამთავრებულები

2006-2007 სასწავლო წელი ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის 2006–2007 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულებმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს. ყველა მოსწავლე სტუდენტი გახდა:

 1. ბადაშვილი თამარ (საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტი, ეკონომიუკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

 2. ბაშარული ნინო (შ.პ.ს კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა);

 3. გარუჩავა ნათია (თსუ, სოციალურ და პოლოტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 4. გიორგაძე ანი (თსუ, სოციალურ და პოლოტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 5. გოგოლაშვილი მაგდა (თსუ, სოციალურ და პოლოტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი)

 6. გურგენიძე საბა (საქართველოს სახელმწიფო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

 7. კუხალაშვილი გიორგი (შ.პ.ს კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა);

 8. ლომიძე დემურ (შ.პ.ს „საქართველოს ეკონიმიკისა და სამართალის ინსტიტუტი“, ბიზნესი და მართვა);

 9. მაღრაძე ქეთევან (შ.პ.ს „შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 10. მაღარაძე იზოლდა (შ.პ.ს „შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 11. მჭედლიშვილი მიხეილ (შ.პ.ს „შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

 12. ნამიჭეიშვილი თორნიკე (თსუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

 13. ტეფნაძე სალომე (ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი);

 14. ცინცაძე სალომე (სდასუ, ჯანდაცვის ფაკულტეტი);

 15. ჩაგულიშვილი თორნიკე (საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ფაკულტეტი);

 16. წიწუაშვილი ნათია (შ.პ.ს. კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა);

 17. წოწერია ელენე (შ.პ.ს. საქართველოს-საფრანგეთის ერთობლივი უმაღლესი სასწავლებელი ESM – თბლისის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

 18. ჭარელი ნათია (შ.პ.ს. „შავი ზღვის საერთაშორიოსო უნივერსიტეტი“, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

 19. ბენაშვილი გიორგი (ჰუმანიტარულ – ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი);

 20. ბუჟღულაშვილი ირინე (ი.ჭავჭავაძის სახ. საქართველოს უნივერსიტეტი, საფინანსო-საბანკო საქმე);

 21. გიგაშვილი ნიკა (შ.პ.ს. კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის ბიზნეს სკოლა).


Recent Posts

See All

2019-2020 graduates

Enrollments! Enrollments! Enrollments! 2020 As in previous years, in 2020 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 34 students won grants. We congratu

2018-2019 graduates

Traditional result! As in previous years, in 2019 all of our 12th graders became students. Out of 48 students who passed the national exams, 33 students won grants. We congratulate our graduates on th

2017-2018 graduates

As in previous years, in 2018 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 36 students won grants. We congratulate our graduates on this success and wish