2005-2006 წლის კურსდამთავრებულები

2005-2006 სასწავლო წელი ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის 2005–2006 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულებმა ერთიანი ეროვნული გამოცდები წარმატებით ჩააბარეს. ყველა მოსწავლე სტუდენტი გახდა:

 1. რუხაძე ეკა (თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი);

 2. გედევანიშვილი თეონა (ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა);

 3. ციციშვილი ლევან (თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 4. ხარშილაძე ანდრო (თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი);

 5. სიხარულიძე მამუკა (ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა);

 6. ფილაური ირინე (ქართულ–ამერიკული უნივერსუტეტი, სამართლის სკოლა);

 7. კვინიკაძე ლევან (ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა);

 8. კორკოტაშვილი გურამ (გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტი, „ალმა–მატერი“, სამართლის ფაკულტეტი);

 9. ბარათაშვილი ანა (ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა);

 10. ბურდული თამარ (ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა);

 11. დავითაშვილი გიორგი (თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი);

 12. დარახველიე გიორგი (კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა);

 13. მოგელაძე თეონა (თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 14. მერაბიშვილი მიხეილ (თბილისის ი.ჭავჭავაძის სახ. ენისა და კულტურის სახ. უნივერსიტეტი, სამართლის ფაკ);

 15. ქოქოშვილი სოსო (სდასუ, სამართლის ფაკულტეტი);

 16. ჩაგელიშვილი დავით (თსუ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი);

 17. ნიკორაშვილი მაგდა (ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა);

 18. ბურდილაძე ლევან (ქართულ–ამერიკული უნივერსუტეტი, სამართლის სკოლა);

 19. ფილფანი ნინო (ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა);

 20. ლაფჩი ლევან (თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია, კომპიუტერული ხელოვნებისა და გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტი);

 21. ლაცოშვილი ელენე (თსუ, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ფაკულტეტი);

 22. მოსიაშვილი თორნიკე (ქართულ–ამერიკული უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების სკოლა);

 23. ნადირაძე თეონა (თბილისის სოციალურ–ეკონომიკური ინსტიტუტი, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი);

 24. ბაიაძე ირაკლი (კავკასიის უნივერსიტეტი, ბიზნესის სკოლა);

 25. ფილფანი ლაშა (სუბტროპიკული მეურნეობისსახელმწიფო უნივერსიტეტი, მექანიზაციისა და ტექნოლოფიის ფაკ).


Recent Posts

See All

2019-2020 graduates

Enrollments! Enrollments! Enrollments! 2020 As in previous years, in 2020 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 34 students won grants. We congratu

2018-2019 graduates

Traditional result! As in previous years, in 2019 all of our 12th graders became students. Out of 48 students who passed the national exams, 33 students won grants. We congratulate our graduates on th