2004-2005 წლის კურსდამთავრებულები

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის 2004–2005 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულები:

  • მარგიშვილი ლაშა – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობა /იურიდიული ფაკულტეტი, 100%

  • კოზოლაშვილი როსტომ – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართალი, 100 %

  • კუხიანიძე ნინო – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამართალი, 100 %

  • ბაიაძე სოფიო – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფინანსები და საბანკო საქმე, 100 %

  • კახიანი ნელი – ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირება, 100 %

  • ივანიშვილი გივი – კავკასიის ბიზნეს სკოლა, მარკეტინგი/ბიზნესის ადმინისტრირება, 100 %

  • ღლონტი კოკი – კავკასიის ბიზნეს სკოლა, საერთაშორისო ბიზნესი/ბიზნესის ადმინისტრირება, 100 %

  • კრიჭაშვილი ლამარა – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო საქმე, 100 %

  • შარიქაძე ლევან – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სტომატოლოგია.

Recent Posts

See All

2019-2020 graduates

Enrollments! Enrollments! Enrollments! 2020 As in previous years, in 2020 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 34 students won grants. We congratu

2018-2019 graduates

Traditional result! As in previous years, in 2019 all of our 12th graders became students. Out of 48 students who passed the national exams, 33 students won grants. We congratulate our graduates on th

2017-2018 graduates

As in previous years, in 2018 all of our 12th graders became students. Out of 50 students who passed the national exams, 36 students won grants. We congratulate our graduates on this success and wish