სასწავლო გრანტები

ქართულ-ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში დასრულდა ინგლისური ენის – GEO და მათემატიკის – MATH ოლიმპიადები. აღნიშნული ოლიმპიადის შედეგებით განისაზღვრა გამარჯვებულ მოსწავლეთა სია, რომელიც მომავალ წელს სკოლისაგან სასწავლო გრანტს მიიღებს. წელს სასწავლო გრანტს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის 50-ზე მეტი მოსწავლე მიიღებს. გრანტის მფლობელთა ვინაობა ცნობილი გახდება 18 მაისს. სამომავლოდ იგეგმება სასწავლო გრანტის მიმღებ მოსწავლეთა რაოდენობის გაზრდა. ამგვარი გრანტები მიზნად ისახავს მოსწავლეთა წახალისებას და კონკურენტუნარიანი სასწავლო გარემოს შექმნას.