მათემატიკის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2018-2019

მათემატიკის ოლიმპიადის Mu Alpha Theta გაზაფხულის ტური გაიმართა 11 მაისს.

ოლიმპიადაში მონაწილეობდა:

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 161 მოსწავლე;

ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად.

VII კლასიდავალებები პასუხებიVIII კლასიდავალებები პასუხებიIX კლასიდავალებები პასუხები