კითხვარი მშობლებისთვის 2016 წელი

ტრადიციისამებრ სკოლის თითოეულ მშობელს ხარისხის მართვის სამსახური გთხოვთ, დაკვირვებითა და გულწრფელად უპასუხოთ კითხვარში წარმოდგენილ კითხვებს, რომლის შედეგადაც მიღებული ინფორმაციის ანალიზი დაგვეხმარება მომდევნო სასწავლო წლის /წლების სწავლა/სწავლების პროცესის უკეთ დაგეგმვასა და წარმართვაში. კითხვარი ანონიმურია! გთხოვთ შეაფასოთ 5 ბალიანი სისტემით სადაც 1 ნიშნავს- სრულიად არ მაკმაყოფილებს/ არ ვეთანხმები ; 5 ნიშნავს-სრულიად მაკმაყოფილებს/ვეთანხმები. კითხვარის შესავსებად გთხოვთ გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე: https://docs.google.com/forms/d/1gpXg_3MgIK3oRlQBj4Q-iEDXVAVcLatPj-WXsXWPd3s/prefill წინასწარ გიხდით მადლობას და გისურვებთ წარმატებებს!