ინგლისურის ოლიმპიადა ზამთრის ტური 2019-2020

ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics ზამთრის ტური გაიმართა 14 დეკემბერს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 184 მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. VII კლასიდავალებებიპასუხებიVIII კლასიდავალებები პასუხები

IX კლასი დავალებები პასუხები