ინგლისურის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2018-2019

ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics გაზაფხულის ტური გაიმართა 4 მაისს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა: ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის 173 მოსწავლე; ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად. VII კლასიდავალებებიპასუხებიVIII კლასიდავალებებიპასუხებიIX კლასიდავალებებიპასუხები