ინგლისურის ოლიმპიადა გაზაფხულის ტური 2017-2018

ინგლისური ენის ოლიმპიადის GAHS English Olympics გაზაფხულის ტური გაიმართა 5 მაისს. ოლიმპიადაში მონაწილეობდა:

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის საბაზო საფეხურის – 179 მოსწავლე;

ქვემოთ მოცემულია კლასების მიხედვით ოლიმპიადის დავალებები პასუხებთან ერთად.

VII კლასიდავალებებ პასუხები VIII კლასიდავალებები პასუხებიIX კლასი დავალებები პასუხები