2014-2015 სასწავლო წელი

დამტკიცდა ოქროსა და ვერცხლის მედალოსანი მოსწავლეების სია.

წელს ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლა 8 მოსწავლემ მედალზე დაამთავრა.

ოქროს მედალოსნები:

  • გიორგი გარაყანიძე

  • გიორგი დიდავა

  • ნინო ტაბატაძე

  • ლიკა მჭედლიძე

  • შოთა პერანიძე

  • სალომე გუდიშვილი

ვერცხლი მედალოსნები:

  • ლიკა ფეიქრიშვილი

  • თამარ ბლიაძე

 მათგან 3 მოსწავლე უკვე სტუდენტია.

ნინო ტაბატაძე და ლიკა მჭედლიძე ლიტვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის-LCC University,ხოლო სალომე გუდიშვილი აშშ-ს ნიუ-იორკის-Pace University სტუდენტები არიან.