უსაფრთხოების სისტემა
 

სკოლის უსაფრთხოების სისტემის მნიშვნელოვანი რესურსია  ვიდეოკამერები, რომლებიც აკონტროლებენ  სკოლის საერთო არეალს, ლაბორატორიებს, დერეფნებს, კიბეებსა და სასადილოს. გარე კამერები აკონტროლებენ შენობის მთელ პერიმეტრს. სათვალთვალო სისტემის მეშვეობით უსაფრთხოების თანამშრომლები სიტუაციის შესაბამისად ოპერატიულად მოქმედებენ.
სკოლაში დაცულია საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების ყველა ნორმა. საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში გათვალისწინებული პროცედურების შესასწავლად  ტარდება წვრთნები და ტრენინგები.

043 GAHS.JPG
viber_image_2021-11-22_20-49-04-208.jpg