სკოლის მისია

 

 

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის მისიაა აღზარდოს წიგნიერი და კრიტიკულად მოაზროვნე, შემოქმედებითი და მიზანდასახული, კომუნიკაბელური პიროვნება, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, საქართველოს ინტეგრაციას მსოფლიოში.

სკოლის ძირითადი პრინციპებია – ემსახუროს მოსწავლეებში თავისუფალი აზროვნების განვითარებისათვის ხელშემწყობი და უსაფრთხო გარემოს შექმნას. ცოდნის წარმატებით გადატანას და გამოყენებას განსხვავებულ სიტუაციაში. სკოლა, ოჯახთან ერთად, ზრუნავს მოსწავლის უწყვეტ განვითარებასა და განათლებაზე.

სკოლის ძირითადი ღირებულებებია:

 

• ჰუმანიზმი;

• პატრიოტიზმი;
• ტოლერანტობა;
• პასუხისმგებლობა;
• სამართლიანობა;