სალომე ტეფნაძე – ადმინისტრაციული მენეჯერი

 • ორგანიზაციის საქმისწარმოება;

 • საკადრო დოკუმენტაციის წარმართვა და ხელშეკრულებების გაფორმება;

 • შემოსული წერილების და სხვა დოკუმენტების მიღება, აღრიცხვა დახარისხება და შენახვა;

 • მიღებული დოკუმენტების, წერილების გამართულად აღრიცხვისა და შესაბამის პირებზე დროული გადაცემის უზრუნველყოფა;        

 • შესადგენი დოკუმენტების სისწორის და ხარისხის კონტროლი, მათი შეთანხმება და დამტკიცება დირექტორის მიერ;

 • არქივში შესანახი დოკუმენტების გადარჩევის უზრუნველყოფა;

 • საოფისე შესყიდვების მართვა;

 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემუშავება და მართვა.

       დაგვიკავშირდით

 • გ. ჭყონდიდელის ქუჩა 18

 • ნინო რამიშვილის 6

 • ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2 ჩიხი N 5                                                                    (შეს. ჭავჭავაძის გამზ. 21)

 • შოვი N 3 (შეს. ჭავჭავაძის გამზ. 44)

2 69 90 14, 597 73 47 93

2 29 16 16, 598 53 30 77

facebook.png
youtube.png

ყველა უფლება დაცულია © 2019

საიტის ავტორი, GAHS-ის მოსწავლე - ლუკა რამიშვილი