კათედრები

ქართულ–ამერიკულ უმაღლეს სკოლაში ფუნქციონირებს 7 კათედრა:

A-2-1024x378.jpg

დაწყებითი განათლების კათედრა

dawyebiti-768x508 (1).jpg

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრა

kartuli-768x508.jpg

საბუნებისმეტყველო კათედრა

sabunebismetyvelo-768x508.jpg

საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრა

sazogadoebrivi-768x508.jpg

ზუსტ მეცნიერებათა კათედრა

matematika-768x508.jpg

უცხო ენათა კათედრა (ინგლისური, რუსული, გერმანული)

inglisuri-1-768x508.jpg
rusuli-768x508.jpg
germanuli-1-768x508.jpg

სპორტის, ხელოვნებისა და ესთეტიკური აღზრდის კათედრა

sporti-da-khelovneba-768x508.jpg