დიანა ქანთარია -
საერთაშორისო პროექტების მენეჯერი

  • საერთაშორისო პროექტების ჩამოყალიბება, განვითარება

      და მხარდაჭერა.

  • საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციის მართვა

      საერთაშორისო პროექტების მოთხოვნების

      დაკმაყოფილების  მიზნით.

  • პროექტების დაგეგმვა,  პროგრესის მონიტორინგი საწყისი

      იდეიდან დასრულებამდე.

  • ტრენინგების ჩატარება და შეფასების უზრუნველყოფა.

  • საკოორდინაციო შეხვედრები პროექტის გუნდის წევრებთან

  • პროექტის  საქმიანობის მონიტორინგი, გეგმების მომზადება,  სამუშაოს ანალიზი და  საჭირო სიზუსტით განხორციელება.

  • შესასრულებელი სამუშაოს დელეგირება, რესურსების განაწილება და ყველა ვადის დროულად შესრულების უზრუნველყოფა.

OLG_3703.JPG