დიანა ქანთარია – ხარისხის მართვის მენეჯერი

ქართულ-ამერიკული უმაღლესი სკოლის ხარისხის მართვის სამსახური წარმოადგენს სკოლის ადმინისტრაციულ ერთეულს,
რომელიც აწარმოებს:
  • საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვა და მათი პერიოდული განახლება;

  • თანამშრომელთა კომპეტენციის ხარისხის შეფასებასა და მათი პროფესიული განვითარებისთვის ტრენინგების დაგეგმვა-განხორციელება;

  • ორგანიზაციაში მიმდინარე შინაარსობრივი, თემატური სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ანგარიშის (ანალიზის) მომზადება და დირექტორთან წარდგენა, რეკომენდაციების შემუშავებას;

  • ოპერატიული შეხვედრების ჩატარება კათედრების ხელმძღვანელებთან და მასწავლებლებთან მიმდინარე საკითხებზე;

  • ავტორიზაცია/აკრედიტაცია/ბრენდირებისთვის წარსადგენი თვითშეფასების მომზადება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის (კომპიუტერების, სასწავლო ლაბორატოერიების, ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის და ა.შ.) მდგომარეობის ანალიზი და რეკომენდაციების გაწევას;

       დაგვიკავშირდით

  • გ. ჭყონდიდელის ქუჩა 18

  • ნინო რამიშვილის 6

  • ი. ჭავჭავაძის გამზ. 2 ჩიხი N 5                                                                    (შეს. ჭავჭავაძის გამზ. 21)

  • შოვი N 3 (შეს. ჭავჭავაძის გამზ. 44)

2 69 90 14, 597 73 47 93

2 29 16 16, 598 53 30 77

facebook.png
youtube.png

ყველა უფლება დაცულია © 2019

საიტის ავტორი, GAHS-ის მოსწავლე - ლუკა რამიშვილი